Sử dụng phương pháp can thiệp khoa học và hiệu quả!

17 Chúng tôi là chuyên gia, giáo viên giáo dục đặc biệt đang can thiệp ...

Trị liệu ngôn ngữ, chậm phát triển, tăng động...

18 Chúng tôi là chuyên gia, giáo viên giáo dục đặc biệt đang can thiệp ...

Hãy để đội ngũ chuyên nghiệp can thiệp!

19 Chúng tôi là chuyên gia, giáo viên giáo dục đặc biệt đang can thiệp ...

Mục tiêu, phương pháp can thiệp khoa học, hiệu quả.

71 Chúng tôi là chuyên gia, giáo viên giáo dục đặc biệt đang can thiệp ... 

Giúp người TK hòa nhập và tự lập.

72 Chúng tôi là chuyên gia, giáo viên giáo dục đặc biệt đang can thiệp ... 

Chúng tôi sẽ giúp con em quý vị hòa nhập, tự lập.

73 Chúng tôi là chuyên gia, giáo viên giáo dục đặc biệt đang can thiệp ...

Kính chào quý phụ huynh!

Nhân văn lấy giá trị con người làm căn bản, cũng là nơi các chuyên gia và giáo viên gặp nhau để đưa ra chương trình can thiệp giáo dục đặc biệt tốt nhất cho con, em của quý phụ huynh. Chúng tôi là các giáo viên, giảng viên, giáo sư, chuyên gia giáo dục, giáo dục đặc biệt, bác sĩ, chuyên gia về Tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ... đang hành nghề tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

KHOA HỌC

Article ID=3

Learn more

CỤ THỂ HÓA

Article ID 4

Learn more

Các Đề Án Thành Công

Đóng góp cho cộng đồng

12 Mar 2009
HỘI THẢO KHOA HỌC

Hội thảo khoa học chuyên ngành, quản lý giáo dục (24)

Full story
29 Jul 2012
HUẤN LUYỆN GIÁO VIÊN

Chuyên gia CCM huấn luyện sinh viên, giáo viên ... (25)

Full story
04 Jul 2014
HUẤN LUYỆN PHỤ HUYNH

Huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm với phụ huynh ... (74)

Full story
03 Jan 2015
GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC

Giảng dạy về Tâm lý, Can thiệp hành vi, Giáo dục đặc biệt ... (75)

Full story

TẠI SAO CHỌN NHÂN VĂN?

MÔI TRƯỜNG NHÀ NGHỀ

14 Các chuyên gia CCM phụ trách chương trình chuyên môn, trực tiếp tuyển dụng và đào tạo giáo viên. Họ theo sát học sinh với các tiêu chuẩn nhà nghề của giáo dục đặc biệt California. Họ đào tạo và đánh giá giáo viên hàng năm để nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời vạch ra kế hoạch phát triển cá nhân cho chính giáo viên.

THẨM ĐỊNH CHÍNH XÁC

76 Các bộ test nhà nghề, cùng với kinh nghiệm của chuyên gia và kho dữ liệu can thiệp giúp đánh giá học sinh một cách chính xác, đưa ra các mục tiêu can thiệp, bài học, cách can thiệp chính xác và uyển chuyển cho từng học sinh.

KHÔNG BẠO LỰC

77 Hai hệ thống camera riêng biệt có trong từng lớp học để giữ an toàn cho học sinh. Điều quan trọng nhất là giáo viên của chúng tôi hiểu rất rõ bạo lực, dù là thể chất hay tinh thần, sẽ làm hại cho học sinh và chính bản thân giáo viên. Xin đọc bài này để biết tác hại của roi vọt.

SÁT CÁNH VỚI PH

78 Các mục tiêu được cập nhật mỗi 3 tháng trên diễn đàn để phụ huynh tham khảo on-line. Giáo viên, chuyên gia sẽ báo cáo kết quả mỗi 3 tháng cho từng phụ huynh, bảm đảm tiến bộ của học sinh đi đúng định hướng mà gia đình và các chuyên gia đồng ý trong Hồ sơ can thiệp cá nhân. Phụ huynh có thể trao đổi với chuyên gia qua diễn đàn, hoặc qua điện thoại qua các lần họp phụ huynh.

Kết nối && hợp tác cho tương lai

Sự kết nối giữa các chuyên gia giáo dục đặc biệt CCM và giáo viên sẽ bảo đảm việc chuyển giao tri thức, kinh nghiệm trong nhiều năm tới, giữ vững chất lượng can thiệp theo chuẩn Giáo dục đặc biệt. Kế hoạch phát triển cá nhân cho mỗi giáo viên, cùng với đánh giá của chuyên gia về mức độ làm việc nhà nghề của họ sẽ giúp chúng tôi đầu tư vào đúng người, đúng chỗ. Mục tiêu lâu dài của chúng tôi là đào tạo các giáo viên này như là các nhà giáo dục đặc biệt, các chuyên gia chuyên ngành sau này.