53 Giám đốc điều hành CCM

Cử nhân Khoa học, ĐH San Jose State, California / Giáo viên Credentialed Teacher, Multiple Subjects / Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA), Đại học Wales / Hiệp hội Giáo dục đặc biệt Hoa Kỳ / Đào tạo Huấn luyện Can thiệp Trẻ thành niên, TEACCH

Chuyên gia giáo dục đặc biệt

Cử nhân Khoa học điện toán & Ngôn ngữ, Đại học Berkeley, California / Thạc sĩ Ngôn ngữ & Ngôn ngữ nhân tạo, Đại học Santa Clara, California / Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA), Đại học San Jose, California / Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ, Can thiệp cho Trẻ TK, Đại học Pennsylvania / Đào tạo pp TEACCH, ABA / Sống tự lập cho người TK / Thành viên hiệp hội giáo dục đặc biệt Hoa Kỳ / Adjunct Professor, Bộ giáo dục California.

 

52 Chuyên gia giáo dục

Cử nhân khoa học, ĐH California, Barbara / Cử nhân Toán, ĐH California, San Jose / Thạc sĩ Quản trị MBA / Nguyên Hiệu trưởng Cao đẳng dạy nghề Heald College / Nguyên Hiệu trưởng Đại học quốc gia West Virginia.

50 Chuyên gia ngôn ngữ trị liệu

Cử nhân, Rối loạn Ngôn ngữ và Truyền thông, ĐH San Jose State, California / Thạc sĩ, Rối loạn Ngôn ngữ và Truyền thông, ĐH San Jose State, California / Huấn luyện chuyên môn về Khám thẩm định & Chữa trị/Huấn luyện/Phục hồi ngôn ngữ/khả năng sử dụng ngôn ngữ, ĐH San Jose State, California / Huấn luyện phương pháp TEACCH, ĐH Santa Clara, California / Chứng chỉ Quản trị Giáo dục, National University, California / Thành viên Hiệp hội chuyên gia ngôn ngữ trị liệu, California.

51 Tiến sĩ tâm lý

Chuyên gia giáo dục / Tiến sĩ ngành tâm lý, ĐH Ottawa, Canada / Giáo sư thỉnh giảng, ĐH Templeton. Thầy Colin cũng là diễn giả trong lần hội thảo đầu tiên của CCM về Tự kỷ vào năm 2009 tại Sài Gòn.

Con Của Mẹ (CCM), www.concuame.com 

Chúng tôi là các giáo viên, giảng viên, chuyên gia giáo dục, giáo dục đặc biệt, bác sĩ, bác sĩ tâm thần nhi, chuyên gia về Tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ... đang hành nghề tại Hoa Kỳ. Chúng tôi rất quan tâm đến sức khỏe và học vấn của các bé, và qua Con Của Mẹ mong đóng góp được gì đó cho những bậc cha mẹ cùng các học sinh tại Việt Nam.