KHOA HỌC

Article ID=3

Can thiệp đòi hỏi sự làm việc khoa học và chuyên nghiệp. Chúng tôi sử dụng các phương pháp giảng dạy dựa trên chứng cớ khoa học, kiểm tra và giám sát bởi các chuyên gia theo đúng chuẩn giáo dục đặc biệt của California. Điều này bảo đảm sự tiến bộ lâu dài, có nền tảng, và giúp chúng tôi tìm ra giải pháp cho các khó khăn học sinh vẫn cần giúp đỡ.