NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU

 

Chuyên gia ngôn ngữ trị liệu từ California ... (22)

Giáo viên và chuyên gia thường xuyên trao đổi vào buổi trưa, cuối tuần để bảm đảm hành vi học sinh được phân tích, các mục tiêu được rà soát, và bài học soạn ra đi sát với nhận thức và ngôn ngữ. Hệ thống camera giúp các chuyên gia chỉnh sửa cách dạy và tiếp cận học sinh đúng với các phương pháp giáo dục đặc biệt được sử dụng.