HÒA NHẬP HỘI

 

Để các em sống tự lập, hòa nhập vào xã hội ... (21) 

Hòa nhập xã  hội là chương trình dạy học sinh trưởng thành các kỹ năng sống độc lập, dạy nghề, dạy các mục tiêu giới tính … Chúng tôi sử dụng các căn hộ để các em học, làm việc, sinh hoạt trong khu vực, thực tập các mục tiêu sống tự lập, giao tiếp …

Mời quý PH ghé thăm Chương trình Comm living, dạy người TK sống tự lập.